Production of carbon maps in different streets

محققین دانشگاه آریزونا یک سیستم نرم افزاری جدید را طراحی کرده اند که قادر به اندازه گیری و تخمین گازهای گلخانه ای متصاعد شده در سطح شهرها، راهها و حتي خانه ها می باشد. اين سيستم جديد بانك اطلاعات بهداشتي را با مدلسازي ترافيك و مصرف انرژي خانه به خانه تركيب مي كند.