زیر مجموعه ها

عنوان نویسنده کلیک ها
کتاب جغرافیای سلامت نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 653
مطالعات انجام شده در زمینه بیماری های منتقله با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 606
گنجانده شدن کاربرد جی آی اس در مطالعات بیماری های منتقله در برنامه درسی حشره شناسی پزشکی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 613
مقاله كاربرد روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در مكان‌يابي جايگاه دفن پسماند شهر سمنان نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 688
فراهم سازي امكان استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در تصميم گيري هاي مديريتي در بخش بهداشت نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 542
روند گسترش كانون هاي پر خطر ليشمانيوز پوستي در شهر كرمان نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 543
بررسي انگل‌شناسي و اكولوژي حلزون‌هاي ملانوئيدس شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 696
بانك اطلاعات پشه خاكي هاي ايران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 502
استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي براي تعيين پراكندگي مكاني بروسلوز نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 517
تولید نقشه کربن متساعد شده در خیابانهای مختلف نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 632