زیر مجموعه ها

عنوان نویسنده کلیک ها
تسلط بر GIS با ArcGIS نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 62
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 61
مطالعات انجام شده در زمینه بیماری های منتقله با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 62
مقاله مديريت پسماند صنعتي جامد نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 57
گنجانده شدن کاربرد جی آی اس در مطالعات بیماری های منتقله در برنامه درسی حشره شناسی پزشکی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 59
مقاله كاربرد روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در مكان‌يابي جايگاه دفن پسماند شهر سمنان نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 59
فراهم سازي امكان استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در تصميم گيري هاي مديريتي در بخش بهداشت نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 58
روند گسترش كانون هاي پر خطر ليشمانيوز پوستي در شهر كرمان نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 60
توسعه يك مدل براي مديريت كيفيت منابع آب نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 60
بررسي انگل‌شناسي و اكولوژي حلزون‌هاي ملانوئيدس شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 63