زیر مجموعه ها

عنوان نویسنده کلیک ها
نقش و تاثیر دی اکسید کربن در زندگی حشرات نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 29
نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) درحشره شناسی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 26
ناسازگاری سیتوپلاسمی توسط Wolbachia در حشرات نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 28
میکروارگانیسم های مرتبط با حشرات به عنوان منبعی برای تولید متابولیت های ثانویه با پتانسیل درمانی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
منابع آزمون دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 28
مقالاتی در مورد فون عقرب های ایران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
معرفی وبسایت نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
معرفی پیشگامان علم حشره شناسی پزشکی در ایران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 25
مشخصات پایان نامه های گروه حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارتباط با مالاریا نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 28
مدل های نمونه گیری و الگوهای خونخواری در پشه ها نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 28