زیر مجموعه ها

عنوان نویسنده کلیک ها
مالاریا و قهرمانهای ورزشی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 28
ليشمانيوز جلدي در شهر اردستان نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
کلید شناسایی پشه خاکی های زیر جنس روندانومیا نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 26
کلید تشخیص پشه های ایران (خانواده کولیسیده) نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 26
کارگاه های آموزشی برگزار شده نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 29
علائم بروز مقاومت به پایرتروئیدها در آنوفل استفنسی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 29
سیستم های دفاع ضد انگلی سلولی و هومورال در پشه ها نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 26
سمینار دانشجویی کارشناسی ارشد نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
سمینار دانشجویی دوره دکتری - شماره 1 نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
سمینار دانشجویی دوره دکتری - شماره 2 نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27