زیر مجموعه ها

عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه های آموزشی برگزار شده نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 114
علائم بروز مقاومت به پایرتروئیدها در آنوفل استفنسی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 138
سیستم های دفاع ضد انگلی سلولی و هومورال در پشه ها نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 107
سمینار دانشجویی کارشناسی ارشد نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 124
سمینار دانشجویی دوره دکتری - شماره 1 نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 118
سمینار دانشجویی دوره دکتری - شماره 2 نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 110
سمینار دانشجویی دوره دکتری - مهندس علیرضا چاوشین نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 145
سمينار دانشجويي دکتري نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 107
سرگرمی حشره شناسی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 109
سراتوپوگونیده ها به عنوان ناقل بالقوه لیشمانیوز در استرالیا نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 108