زیر مجموعه ها

عنوان نویسنده کلیک ها
معرفی یک مقاله در ارتباط با بیماری لیشمانیوز جلدی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 67
انتشار مقاله در وضعيت فضايي انتقال مالاريا در ايران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 62
انتشار مقاله در مورد نقشه سازی مناطق مسعتد لیشمانیوز احشایی در شمال غرب ایران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 65
دو مقاله در مورد مدلسازي مناطق مستعد مالاريا و ليشمانيوز جلدي در ايران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 71
مدلسازي زماني تب هموراژيك كريمه-كنگو در شرق ايران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 67
كاربرد سنجش از دور ماهواره اي در رديابي بندپايان ناقل بيماري نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 66
مقالاتي در ارتباط با كاربرد جي آي اس در بخش بهداشت و سلامت نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 62
نقشه‌سازي و مروري بر ليشمانيوزها، ناقلين و مخازن مهم آن‌ها در ايران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 69
انتشار دو مقاله در مورد مدلسازی ناقلین بیماری ها در ایران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 69
انتشار مقاله در مورد مدلسازی پراکندگی مخازن بیماری لیشمانیوز جلدی در ایران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 90