زیر مجموعه ها

عنوان نویسنده کلیک ها
انتشار مقاله در مورد پراکندگی جغرافیایی کژدم های ایران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 32
انتشار مقاله در مورد پراکندگی زمانی و مکانی آنوفل های ناقل مالاریا در ایران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
انتشار مقاله در مورد پهنه بندی خطر مالاریا نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 28
معرفی یک مقاله در ارتباط با بیماری لیشمانیوز جلدی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 28
انتشار مقاله در وضعيت فضايي انتقال مالاريا در ايران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
انتشار مقاله در مورد نقشه سازی مناطق مسعتد لیشمانیوز احشایی در شمال غرب ایران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
دو مقاله در مورد مدلسازي مناطق مستعد مالاريا و ليشمانيوز جلدي در ايران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
مدلسازي زماني تب هموراژيك كريمه-كنگو در شرق ايران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 28
كاربرد سنجش از دور ماهواره اي در رديابي بندپايان ناقل بيماري نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
مقالاتي در ارتباط با كاربرد جي آي اس در بخش بهداشت و سلامت نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 28