زیر مجموعه ها

عنوان نویسنده کلیک ها
نقشه‌سازي و مروري بر ليشمانيوزها، ناقلين و مخازن مهم آن‌ها در ايران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
انتشار دو مقاله در مورد مدلسازی ناقلین بیماری ها در ایران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 29
انتشار مقاله در مورد مدلسازی پراکندگی مخازن بیماری لیشمانیوز جلدی در ایران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 29
مقاله مطالعه توصيفي فاسيوليازيس از ديدگاه فصل انتقال و حلزون شناسي در استان مازندران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
مقاله مدلسازي تغييرات زماني مالاريا در ايران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 28
استفاده از تصاوير ماهواره در تعيين نواحي داراي شيوع مالاريا نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 28
قابلیت سیستم های اطلاعات جغرافیایی در زمینه مدیریت بیماری ها نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
مقاله طراحي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) براي كنترل و مديريت بيماري مالاريا در شهرستان كهنوج نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
مقاله پيش بيني خطر سيل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 27
برگزاری کارگاه کاربرد جی ای اس در مطالعات بهداشتی در دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 26