زیر مجموعه ها

عنوان نویسنده کلیک ها
مقاله مطالعه توصيفي فاسيوليازيس از ديدگاه فصل انتقال و حلزون شناسي در استان مازندران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 146
مقاله مدلسازي تغييرات زماني مالاريا در ايران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 130
استفاده از تصاوير ماهواره در تعيين نواحي داراي شيوع مالاريا نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 128
قابلیت سیستم های اطلاعات جغرافیایی در زمینه مدیریت بیماری ها نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 141
مقاله طراحي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) براي كنترل و مديريت بيماري مالاريا در شهرستان كهنوج نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 130
مقاله پيش بيني خطر سيل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 134
برگزاری کارگاه کاربرد جی ای اس در مطالعات بهداشتی در دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 133
نقش و تاثیر دی اکسید کربن در زندگی حشرات نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 175
نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) درحشره شناسی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 135
میکروارگانیسم های مرتبط با حشرات به عنوان منبعی برای تولید متابولیت های ثانویه با پتانسیل درمانی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 112