زیر مجموعه ها

عنوان نویسنده کلیک ها
آمادگي تيم پژوهشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران براي ارائه لاروهاي استريل جهت درمان زخم ها نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 127
آفات مهم از نظر پزشکی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 131
استفاده از کشت سلولی حشرات در تحقیقات علمی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 173
استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای پیش بینی، پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله توسط ناقلین نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 106
استفاده از حشرات آزمایشگاهی به جای موش نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 155
ارزشیابی 5 حشره کش تولید ایران (فرموله شده در ایران) علیه سوسری آلمانی در بندرعباس نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 128
ارزش مالي حشرات براي كشاورزي جهان نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 124
اخبار عمومی در حوزه حشره شناسی پزشکی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 167
اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر قم، 1381 نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 123
معرفی کتاب جغرافیای سلامت نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 133