زیر مجموعه ها

عنوان نویسنده کلیک ها
آمادگي تيم پژوهشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران براي ارائه لاروهاي استريل جهت درمان زخم ها نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 71
آفات مهم از نظر پزشکی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 71
استفاده از کشت سلولی حشرات در تحقیقات علمی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 73
استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای پیش بینی، پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله توسط ناقلین نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 58
استفاده از حشرات آزمایشگاهی به جای موش نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 72
ارزشیابی 5 حشره کش تولید ایران (فرموله شده در ایران) علیه سوسری آلمانی در بندرعباس نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 72
ارزش مالي حشرات براي كشاورزي جهان نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 72
اخبار عمومی در حوزه حشره شناسی پزشکی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 77
اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر قم، 1381 نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 68
معرفی کتاب جغرافیای سلامت نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 71