Treatment of diabetic amputation

با توجه به پیشرفت های علمی در زمینه کاربرد لارو مگس های عفونت خوار در پاکسازی عفونت های مقاوم به دارو و موفقیت آمیز بودن این روش در دنیا، تیمی از محققین گروه حشره شناسی پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این زمینه مشغول تحقیق هستند و موفق به تولید انبوه لاروهای استریل این گونه مگس در ایران شده اند.
با استفاده از این روش، بسیاری از موارد قطع عضو ناشی از عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک، از جمله موارد قطع عضو در بیماران دیابتی، که شمار آن ها در ایران رو به افزایش است، زخم بستر عفونی و سایر موارد گرفته خواهد شد.

بزودی توضیحات بیشتر را با مصاحبه با یکی از اعضای این تیم (جناب آقای دکتر اکبرزاده) در وبلاگ درج خواهم کرد.