Beetles and worms to feed humans

آشپز ژاپني براي کمک به مقابله با بحران جهاني غذا، نوعي غذاي عجيب و غريب براي مشتري هاي خود تهيه کرده است.
به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره سوسک، کرم و برخي انواع حشرات مواد اوليه اصلي اين غذا را تشکيل مي دهند. از اين مواد به تنهايي يا به عنوان مکمل ديگر غذاها يا حتي تزئين استفاده مي شود.
کساني که از اين غذا استفاده کرده اند آنرا بسيار مفيد و خوشمزه توصيف کردند.
يکي از مشتري هاي اين غذا مي گويد شايد ظاهر آن مشمئز کننده باشد ولي به محض آنکه آنرا در دهان بگذاريد خوردن آن آسان مي شود. صاحب رستوراني که اين غذا را سرو مي کند معتقد است اين اقدامات براي جستجوي راهکارهاي جديدي براي حل بحران غذا ضروري است.
وي ارزش غذايي اين جانوران را علت انتخاب آنها به عنوان مواد اوليه غذاي ويژه خود اعلام کرد.
هر چند اين غذا در ژاپن با استقبال روبرو شده است اما گمان نمي رود در فرهنگ هايي که به اين نوع غذاها عادت ندارند و عادت نخواهند کرد با استقبال مواجه شود.